Provozovatel:

Catapult Beauty centrum

Brtnická 1 (Na slunci) 
586 01 Jihlava

Webové stránky:

https://www.catapult.cz/

Úvod:

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osoby, které navštěvují webové stránky https://www.catapult.cz/ („Webové stránky“) a používají naše služby. Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují, jak shromažďujeme, používáme a chráníme vaše osobní údaje.

Shromažďované osobní údaje:

  • Základní informace: jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo
  • Demografické údaje: věk, pohlaví, zájmy
  • Informace o vašich objednávkách: historie nákupů, platební údaje
  • Informace o vašem používání Webových stránek: IP adresa, typ prohlížeče, operační systém, navštívené stránky, doba strávená na Webových stránkách

Účely zpracování osobních údajů:

  • Poskytování služeb: zpracování objednávek, doručování produktů, zákaznická podpora
  • Marketing: zasílání obchodních sdělení, personalizované reklamy
  • Zlepšování služeb: analýza dat, výzkum trhu

Způsob zpracování osobních údajů:

Vaše osobní údaje zpracováváme automatizovaně i manuálně. Zpracování probíhá v souladu s platnou legislativou, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).

Doba uchovávání osobních údajů:

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou pro splnění účelu, pro který byly shromážděny. Po uplynutí této doby budou vaše osobní údaje anonymizovány nebo vymazány.

Práva subjektu údajů:

Máte právo na přístup k vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, na omezení zpracování, na přenositelnost vašich osobních údajů a na vznášení námitek proti zpracování. Máte také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů:

Přijímáme veškerá technická a organizační opatření pro ochranu vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, zneužitím, zveřejněním, ztrátou nebo zničením.

Změny Zásad ochrany osobních údajů:

Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme v budoucnu změnit. O změnách vás budeme informovat e-mailem nebo na Webových stránkách.

Kontaktní informace:

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo ohledně zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím na [e-mailová adresa].

Souhlas se Zásadami ochrany osobních údajů:

Používáním Webových stránek vyjadřujete svůj souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Důležité:

Před odesláním objednávky nebo vyplněním jakéhokoli formuláře na Webových stránkách si prosím pečlivě přečtěte tyto Zásady ochrany osobních údajů.

Děkuji za pochopení.

Přejít nahoru