TVORBA SVALŮ

Využitím energie z tukových buněk při aplikaci MYOSTIMULÁTORU dochází k REDUKCI OBJEMU. Principu elektrických pulzů se v medicíně využívá již dlouho a to ne jen u dlouhodobě léčených pacientů s ochablým svalstvem, ale taky při rehabilitacích po úrazech. Největší výhodou MYOSTIMULÁTORU je ten faktor, že při tomto procesu se zároveň využívá spalování tuků. Nejen , že dochází k redukci objemu, celkově se zlepšuje zdravotní stav, výrazně se zlepšuje fyzická kondice.

ODBOURÁNÍ TUKŮ

Hmota nebo živiny, které umožňují zvětšování svalu, se musí odněkud vzít. Tato hmota se bere z tukových buněk a to znamená, že se odbourávají tukové polštářky.

PROKRVENÍ POKOŽKY  – CELULITIDA – ODVODNĚNÍ

Lymfatický systém slouží k zásobování buněk a k odvádění zbytkových látek z těla. Důležité je přitom vědět, že lymfa není do těla aktivně přečerpávána jako krev, ale že je poháněna tlakem na mízní uzliny či mízní cévy nebo pohybem. V mízních uzlinách se nachází mízní tekutina a chlopňový mechanismus, který zabraňuje návratu lymfy do mízní uzliny. Působí-li se na mízní uzlinu tlakem svalu zvnějšku či zevnitř, mízní uzlina se vyprázdní a mízní tekutina se uvede do pohybu. Přesně to je cílem lymfatické drenáže.

Při lymfatické drenáži se elektrody umísťují v určitém pořadí na nohy nebo na trup. Stimulačním proudem se kontrahuje a napíná jedna svalová partie za druhou a mízní cévy se vymačkávají v požadovaném směru toku mízní tekutiny. Tlak na mízní cévy se při tom vyvíjí zevnitř pomocí napínaných svalů.

Během aplikace, tedy po dobu, po kterou svalem pohybuje vnější proud, se zvyšuje prokrvení svalstva a celé oblasti, ve které se sval nachází. Zvýšené prokrvení zlepšuje

vzhled pokožky. Zvýšeným prokrvením vzniká teplo. Zvýšené prokrvení odstraňuje zbytkové a odpadní látky.

Tím se zlepšuje celulitida.

Celulitida je problém, který vzniká v důsledku špatného prokrvení a zvýšeného obsahu vody ve tkáních. V oblasti boků, hýždí, ale zvláště stehen kůže postupně ochabuje a stává se houbovitou.

Za příčinu se považuje růst tukových tkání ve spojení s větším či menším městnáním lymfy a otoky v kožním vazivu. Sval, kterým pohybuje stimulační proud, je lépe prokrvený, zvýšeným prokrvením se sval zahřívá a zvyšuje se látková výměna, voda se odbourává, celulitida ubývá a mizí.

ZLEPŠENÍ FUNKCE IMUNITNÍHO SYSTÉMU

Zvýšeným prokrvením se povzbuzuje krevní oběh. Srdeční činnost se zvyšuje, celkový systém člověka se silněji aktivuje. To způsobuje zlepšení mnoha zdravotních potíží a povzbuzení imunitního systému těla.

TRÁVENÍ

Při aplikaci stimulačního proudu na celé tělo se objevuje zajímavý fenomén v oblasti břicha. Doporučujeme ošetřit zde současně břicho, bok, záda i hýždě, protože se tak stimuluje a masíruje oblast žaludku a střev.To zas má zřetelný vliv na trávení. Prakticky všichni, kdo se podrobili asi 45minutovému ošetření stimulačním proudem, říkají, že hned po aplikaci museli na toaletu.

Je jasné, že je to velmi jednoduchá a velmi přirozená cesta ke spořádanému trávení.

VYLEPŠENÍ PSYCHIKY

Novější výzkumy z oblasti psychoanalýzy (Reich) ukázaly, že masáž určitých partií těla  působí i na duševní potíže. Zdá se, že právě použití stimulačního proudu kombinuje aktivní namáhání a pasivní ošetření – podobně jako masáž. Jestliže se bolestivě natažený sval pomocí stimulačního proudu ještě více napne, přejde sval po této fázi napětí do fáze uvolnění, jehož stupeň je o něco níže než fáze klidu před napětím. Jestliže tento cyklus proběhne několikrát, jak k tomu dochází při elektrostimulaci, bude se základní tonus, tedy původní bolestivé natažení, postupně zmírňovat. To povede k tomu, že se člověk po aplikaci stimulačního proudu bude cítit zcela klidný a uvolněný.

Je to pravá lázeň pro duši.

ZMÍRNĚNÍ BOLESTI

V lékařství se stimulační proud používá také k léčení bolesti. Jestliže tělo signalizuje mozku bolest, vznikají nervové vzruchy. Víme, že stimulační proud může ovlivnit nervové dráhy. Tak lze např. pomocí stimulačního proudu přerušit vedení vzruchů do mozku. Pak už nesignalizují bolest. Léčení bolesti by však měl provádět pouze lékař.

VRÁSKY

Viděli jsme, že stimulační proud jednak vytváří sval, jednak vlivem zvýšeného prokrvení zřetelně zlepšuje vzhled pokožky. Zvláště v oblasti obličeje může tento efekt vést k tomu, že díky zlepšenému svalstvu ve spojení s lepším vzhledem pokožky se hluboké vrásky zeslabí a malé vrásky zcela zmizí. Pozitivně ovlivněny budou zvláště problémové oblasti, jako je např. dvojitá brada.

Přejít nahoru